Vào các triều đại, vua chúa ra lệnh cho các quân thần bằng thánh chỉ. Ở Trung Quốc, thánh chỉ sử dụng văn tự “phụng thiên thừa vận”, còn ở Việt Nam thì sử dụng “thừa thiên hưng vận hoàng đế chế viết”.

thanh chi

thanh chi 1

Thánh chỉ của vua triều Nguyễn ban cho quan lại.

thanh chi 2

Thánh chỉ là lệnh vua ban, thể hiện quyền lực tối cao của nhà vua.

thanh chi 3

thanh chi 4

Nhiều thánh chỉ của Việt Nam được viết trên giấy. Có một thôn chuyên cung cấp loại giấy này cho triều đình để viết thánh chỉ, chiếu thư.

thanh chi 5

Cách thức sử dụng thánh chỉ ban chức tước của triều Nguyễn: “Quan nhị phẩm dùng thánh chỉ bằng gấm vàng, bên cạnh có rồng và mây. Quan tam phẩm dùng thánh chỉ bằng gấm vóc, bên cạnh có thuồng luồng và mây, đối xứng đồng đều. Quan tứ phẩm sử dụng thánh chỉ bằng giấy màu vàng, loại giấy giống như vàng mã.”

thanh chi 6

Năm 1790, nhà Tây Sơn ban bố thánh chỉ, nội dung chủ yếu là miễn tô thuế cho nông dân. Thánh chỉ do Quang Trung hoàng đế hạ lệnh.

thanh chi 7

Thánh chỉ của vua sử dụng thư pháp chữ Hán.

thanh chi 8

Vua ban thánh chỉ khác nhau có các dấu ấn khác nhau, tùy theo mức độ long trọng.

Huy Hoàng

Xem thêm:

Lượt chia sẻ

Clip hay