Đối với các nhân vật chính trong những tấm hình thì sẽ chẳng vui vẻ gì khi gặp phải những thảm họa này. Tuy nhiên, khi nhìn lại những khoảnh khắc đó chắc hẳn chính họ cũng phải bật cười!

#1

khoanh khac 1 giay truoc tham hoa - 22

#2

khoanh khac 1 giay truoc tham hoa - 3

#3

khoanh khac 1 giay truoc tham hoa - 4

#4

khoanh khac 1 giay truoc tham hoa - 5

#5

khoanh khac 1 giay truoc tham hoa - 6

#6

khoanh khac 1 giay truoc tham hoa - 7

#7

khoanh khac 1 giay truoc tham hoa - 8

#8

khoanh khac 1 giay truoc tham hoa - 9

#9

khoanh khac 1 giay truoc tham hoa - 10

#10

khoanh khac 1 giay truoc tham hoa - 11

#11

khoanh khac 1 giay truoc tham hoa - 15

#12

khoanh khac 1 giay truoc tham hoa - 14

#13

khoanh khac 1 giay truoc tham hoa - 13

#14

khoanh khac 1 giay truoc tham hoa - 16

#15

khoanh khac 1 giay truoc tham hoa - 17

#16

khoanh khac 1 giay truoc tham hoa - 18

#17

khoanh khac 1 giay truoc tham hoa - 19

#18

khoanh khac 1 giay truoc tham hoa - 20

#19

khoanh khac 1 giay truoc tham hoa - 26

#20

khoanh khac 1 giay truoc tham hoa - 25

#21

khoanh khac 1 giay truoc tham hoa - 24khoanh khac 1 giay truoc tham hoa - 27

#22

khoanh khac 1 giay truoc tham hoa - 21

Video:

Ảnh: Sưu tầm
Bảo Nguyên

Xem thêm:

Lượt chia sẻ

Clip hay