Bác đúng là cao thủ ăn trộm phải ăn trộm cho trót, lấy hết thế này thì chủ xe cũng phải khóc thét mất thôi!!!

Một ngày lao động thôi nào.

Khi đi qua chỗ xe ô tô đang đậu chỗ vắng người bác này dừng lại kiểm tra xe xem có gì không.

Cũng nhiều đồ quá, bác xin nhé, có vẻ đây là một cựu sửa xe!! 

videoinfo__video2.dkn.tv||45dcc43dc__

Share Vinh Nguyen

Theo quiznhe

Chia sẻ
Danh Mục: Đời Sống

CLIP HAY

Bài Liên Quan

Bài Chọn Lọc Xem Thêm