- DKN.tv Inspired - https://ins.dkn.tv -

Hãy cảm thông và chia sẻ nhiều hơn với cha mẹ mình

Dù ở hoàn cảnh nào, hạnh phúc hay bất hạnh, đủ đầy hay thiếu thốn. Hãy mở lòng mình để cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống. Hoàn cảnh tốt hay xấu sẽ phụ thuộc vào sự thể hiện và đón nhận của bạn.

[1]

Xuân Mai (TH)