Chiều 22/6, thí sinh làm bài trắc nghiệm môn Toán THPT quốc gia 2017.

Đáp án môn Toán THPT quốc gia 2017:

Mã đề 124

Gợi ý đáp án môn Toán THPT quốc gia 2017 do Tổ giáo viên Hoc24h.vn thực hiện.

 1. D  2. B 3. D 4. B 5. C 6. C 7. A 8. B
 9. D 10. A  11. B 12. A 13. A 14. B 15. B 16. C
17. A 18. C 19. A 20. B 21. C 22. A 23. C 24. C
25. B 26. D 27. A 28. C 29. C 30. A 31. B 32. C
33. C 34. D 35. B 36. B 37. D 38. D 39. C 40. D
41. D 42. B 43. C 44. C 45. D 46. A 47. 48. B
49. A 50. D

Mã đề 122

Gợi ý đáp án môn Toán THPT quốc gia 2017 do Tổ giáo viên Hocmai.vn thực hiện.

1. A 2. D 3. C 4. A 5. B 6. B 7. A 8. C
9. D 10. B 11. C 12. A 13. C 14. A 15. C 16. A
17. A 18. D 19. B 20. D 21. A 22. B 23. C 24. B
25. A 26. B 27. A 28. C 29. D 30. A 31. D 32. D
33. D 34. C 35. A 36. C 37. B 38. D 39. D 40. C
41. B 42. B 43. A 44. C 45. D 46. D 47. D 48. B
49. D 50. D

Mã đề 115

Gợi ý bài giải môn Toán THPT quốc gia 2017 do Tổ giáo viên Hoc24h.vn thực hiện.

1. B 2. B 3. B 4. C 5. A 6. A 7. C 8. C
9. A 10. C 11. C 12. B 13. 14. A 15. B 16. C
17. B 18. B 19. B 20. A 21. B 22. C 23. C 24. D
25. C 26. B 27. D 28. 29. 30. 31. 32.
33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46 47. 48.
49.

Lưu ý: Các đánh dấu trong đề là của thí sinh, không phải đáp án.

1

2

3

4

5

6

Video: Khi thầy giáo biết sự thật anh đã quỳ xuống

Theo zing.vn

Xem thêm:

Chia sẻ

CLIP HAY

Bài Liên Quan

Bài Chọn Lọc Xem Thêm