Những bậc tu hành Huyền Thuật hay Mật Tông Du Già, Đạo Gia… nhờ xuyên qua quá trình tu tập, mà đã ấn chứng cùng tích lũy một số kinh nghiệm quí báu ẩn mật; họ có thể tiên liệu được thời gian sắp chết của một người như những biểu hiện dưới đây.

1. Khi một người trước khi lâm chung, hai ngón tay cái bị xụi lơ, họ không thể dùng sức mà điều khiển hai ngón tay cái cử động, thì nội trong ba ngày người nầy sẻ chết.

2. Khi một người nhìn hình mình trong gương mà không nhìn thấy đầu của mình, tức cái đầu bị biến mất, hay người nầy nhìn mọi người hay cảnh vật chung quanh không được rỏ ràng, tất cả hình ảnh chung quanh thấy được rất là mờ ảo và thị lực của người nầy dần dần biến mất, người nầy nhất định sẻ bị chết trong vòng 10 ngày .

3. Khi người bệnh thường nhìn thấy có hai mặt trăng hiện ra trên không trung, thì người nầy sẻ bị chết trong vòng 3 tháng

4. Khi một người nào cảm thấy trong cái bóng của họ bị lủng một lổ hỏng đen, thì người nầy sẻ bị chết trong vòng 1 tháng.

5. Khi người bệnh dùng hai bàn tay bịt chặt lấy hai lổ tai, mà họ không nghe được âm thanh của năng lượng tuần hoàn chu lưu trong thân thể, hay nghe được nhịp tim đập không có quy củ, thì người nầy sẻ bị chết trong vòng 7 ngày.

6. Khi người bệnh nhìn thấy một cây có cành lá toàn màu vàng kim thì sẻ bị chết trong vòng 15 ngày.

7. Khi một người bệnh nhìn không thấy thân dưới của mình hoặc không cảm giác được thân dưới của mình, thì người nầy sẻ chết trong vòng 5 ngày.

8. Khi một người nằm mộng thấy mình ôm lấy một người đã chết, thì người nầy chỉ có thể sống được trong vòng 6 tháng.

9. Khi một người cảm nhận thấy mình đang khỏa thân, mà ngồi suy tư với một tâm sự rất phiền nảo, hoặc trong khi nằm mộng mà họ thấy họ đang khóc thương đến rơi nước mắt cho một người đả qua đời; thì người nầy chỉ còn sống đến 21 ngày là cùng.

10. Khi một người, thân thể tự nhiên trở nên mập mạp dị thường trong khoảng thời gian ngắn, thì người nầy sẻ bị chết trong vòng 6 tháng.

11. Khi một người cảm thấy có một lổ hỏng đen trong mặt trời hay có một lổ hỏng đen trong mặt trăng, thì cái chết của người nầy đang kề cận.

12. Khi người bệnh nhìn không thấy được chót lưỡi của mình, thì người nầy chỉ sống thêm được 3 ngày mà thôi.

13. Khi một người nào thường ngày keo kiệt, tự nhiên vô cớ thay đổi tánh tình, trở nên rất rộng lượng và đại từ đại bi, hay ngược lại thì người nầy chỉ sống thêm được 6 tháng nữa mà thôi.

14. Người bệnh hai tai hoàn toàn mất thính giác, 6 ngày sau chết.

15. Người bệnh lưỡi hoàn toàn mất vị giác, 5 ngày chết.

16. Người bệnh mắt hoàn toàn mất thị giác, 4 ngày chết.

17. Người bệnh mủi hoàn toàn mất khứu giác, 3 ngày chết.

18. Người bệnh thân thể hoàn toàn mất xúc giác , 2 ngày chết.

Khi một người gần chết thì tâm thân đều bị thoái hóa và tan rả; sự thoái hoá tan rả nầy chia ra làm ba loại thô chất thu diệt – tiể̀u chất thu diệt và vi tế chất thu diệt:

*Thông tin mang tính tham khảo

3 lời khuyên quý hơn vàng bạc của cổ nhân giúp bạn thực sự cải biến vận mệnh

videoinfo__video2.dkn.tv||be142d458__

Theo hocthuatphuongdong

Chia sẻ

CLIP HAY

Bài Liên Quan

Bài Chọn Lọc Xem Thêm