Số liệu dựa trên các thống kê mới nhất của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc đối với 233 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

anh1

10. Mexico – Dân số: 130.222.815 người

Diện tích: 1.943.624km2

Mật độ dân số: 67 người/km2

anh2

9. Nga – Dân số: 143.375.006 người

Diện tích: 16.292.614km2

Mật độ dân số: 9 người/km2

anh3

8. Bangladesh – Dân số: 164.827.718 người

Diện tích: 130.175km2

Mật độ dân số: 1.266 người/km2

anh4

7. Nigeria – Dân số: 191.835.936 người

Diện tích: 910.902km2

Mật độ dân số: 211 người/km2

anh5

6. Pakistan – Dân số: 196.744.376 người

Diện tích: 770.942km2

Mật độ dân số: 255 người/km2

anh6
5. Brazil – Dân số: 211.243.220 người

Diện tích: 8.349.534km2

Mật độ dân số: 25 người/km2

anh7

4. Indonesia – Dân số: 263.510.146 người

Diện tích: 1.811.066km2

Mật độ dân số: 146 người/km2

anh8

3. Mỹ – Dân số: 326.474.013 người

Diện tích: 9.144.930km2

Mật độ dân số: 36 người/km2

anh9

2. Ấn Độ – Dân số: 1.342.512.706 người

Diện tích: 2.973.450km2

Mật độ dân số: 452 người/km2

anh10

1. Trung Quốc – Dân số: 1.388.232.693 người

Diện tích: 9.386.293km2

Mật độ dân số: 148 người/km2

anh11

14. Việt Nam – Dân số: 95.414.640 người

Diện tích: 331.699km2

Mật độ dân số: 308 người/km2

Video: Ô Nhiễm ở Trung Quốc đã Đạt Mức Tận Thế

Theo thethaovanhoa

 

Chia sẻ

CLIP HAY

Bài Liên Quan

Bài Chọn Lọc Xem Thêm