Tag: đại thiện

“Vàng bạc đầy nhà không bằng có con được giáo dục tốt”, dạy trẻ điều này gia tộc ắt sẽ hưng thịnh

Vàng bạc đầy nhà cũng không bằng có con được giáo dục tốt. Người xưa có câu ngạn ngữ

Người ta hóa giải mọi tai ương nhờ một chữ này

Người xưa có câu “một điều nhịn, chín điều lành”, quả thực là đúng đắn muôn phần. Nhờ...

Mobile Sliding Menu